« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

 

Adresa:      Vysokoškolská 4, druhé poschodie, miestnosť č. 266

Tel. č.:        +421 55 602 4259

E-mail:        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

http://www.researcherid.com/rid/F-2564-2010

http://orcid.org/0000-0002-3462-3148


Zaradenie

Vzdelanie

Zamestnanie

Pedagogická činnosť a prax

Študijné pobyty, kurzy, certifikáty, školenia

Ocenenia

Vedeckovýskumná činnosť

Najdôležitejšie vedecké výstupy

Jana B

späť do zoznamu zamestnancov 


Zaradenie:

pedagóg

 

Vzdelanie:

2000           Ing.   - odbor „Hutníctvo“ Hutnícka fakulta (HF), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Košice, Slovensko

2008           PhD.  - odbor „Hutníctvo kovov“ HF, TUKE, Košice, Slovensko

2011           doc.   - odbor "Materiály" HF, TUKE, Košice, Slovensko

 

Zamestnanie:

2008          TUKE, HF, Katedra tvárnenia kovov (KTK) - vysokoškolský pedagóg vo funkcii odborný asistent,                                  tajomníčka KTK (od 01.09.2009)

2011          TUKE, HF, KTK - vysokoškolský pedagóg vo funkcii docent, tajomníčka

02/2016     TUKE, HF, Ústav materiálov (ÚMat), Oddelenie plastických deformácii a simulácií procesov (OPDaSP) -                          vysokoškolský pedagóg vo funkcii docent, tajomníčka ÚMat

19.9.2016- TUKE, HF, ÚMat, OPDaSP - vysokoškolský pedagóg vo funkcii docent

 

Pedagogická činnosť a prax:

Prednášky v predmetoch za posledných 5 rokov:

• Kovanie – V. ročník, ŠO Materiálové inžinierstvo, ŠP Hutnícke tvárnenie kovov (dobiehajúci inžiniersky ŠP)

• Kovanie – II. ročník, ŠO Materiály, ŠP Tvárnenie kovov (Ing. ŠP)

• Kovanie – II. ročník, ŠO Materiály, ŠP Tvárnenie materiálov (Ing. ŠP)

• Tvarovanie tenkých plechov – I. ročník, ŠO Materiály, ŠP Tvárnenie kovov (Ing. ŠP)

• Tvarovanie tenkých plechov – I. ročník, ŠO Materiály, ŠP Tvárnenie materiálov (Ing. ŠP)

• Spracovanie plechov a pásov – III. ročník, ŠO Materiály, ŠP Kovové a nekovové materiály (Bc. ŠP)

 

Cvičenia v predmetoch za posledných 5 rokov:

• Kovanie – V. ročník, ŠO Materiálové inžinierstvo, ŠP Hutnícke tvárnenie kovov (dobiehajúci inžiniersky ŠP)

• Kovanie – II. ročník, ŠO Materiály, ŠP Tvárnenie kovov (Ing. ŠP)

• Kovanie – II. ročník, ŠO Materiály, ŠP Tvárnenie materiálov (Ing. ŠP)

• Tvarovanie tenkých plechov – I. ročník, ŠO Materiály, ŠP Tvárnenie kovov (Ing. ŠP)

• Tvarovanie tenkých plechov – I. ročník, ŠO Materiály, ŠP Tvárnenie materiálov (Ing. ŠP)

• Spracovanie plechov a pásov – III. ročník, ŠO Materiály, ŠP Kovové a nekovové materiály (Bc. ŠP)

 

Pedagogická prax za celé obdobie pôsobenia na HF-TU v Košiciach:

• Kovanie (prednášky a cvičenia)

• Materiály pre automobilový priemysel (prednášky a cvičenia)

• Tvarovanie tenkých plechov (prednášky a cvičenia)

• Spracovanie plechov a pásov (prednášky a cvičenia)

• Tvárnenie kovov (cvičenia)

 

 

Študijné pobyty, kurzy, certifikáty, školenia:

máj 2017  8. stage Callanova metóda výučby anglického jazyka

júl 2015  zaškolenie pracovníkov na obsluhu mikroskopu Axio Vert A1 a stereo mikroskopu Stemi 2000 na HF TUKE

marec 2014  prednáškový pobyt v rámci projektu pre mobilitu učiteľov, pracovníkov vysokých škôl “ERASMUS“, Politecnico di Torino-Sede di Alessandria, Alessandria, Taliansko

apríl 2012  prednáškový pobyt v rámci projektu pre mobilitu učiteľov, pracovníkov vysokých škôl “ERASMUS“, Politecnico di Torino-Sede di Alessandria, Alessandria, Taliansko

október 2011  týždenný vedecký pobyt, Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Krakow, Poľsko, Gestor: Prof. Dutkiewicz

jún 2011  certifikát - o zaškolení pracovníkov na obsluhu spektrometra BELEC COMPACT PORT na HF TUKE

máj 2011  protokol o absolvovaní školenia obsluhy pre prácu na zariadení DURAMIN 5 na HF TUKE

apríl 2011  prednáškový pobyt v rámci projektu pre mobilitu učiteľov, pracovníkov vysokých škôl “ERASMUS“, Politecnico di Torino-Sede di Alessandria, Alessandria, Taliansko

október 2010  týždenný vedecký pobyt, Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Krakow, Poľsko, Gestor: Prof. Dutkiewicz

september 2008 - jún 2010  certifikát - kurz anglického jazyka, Štátna jazyková škola, Užhorodská 8, Košice

január 2008 - jún 2009  PGŠ - kurz vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov - inžinierov podľa európskych štandardov

december 2008 - február 2009  krátkodobý pobyt na Politecnico di Torino-Sede di Alessandria, Alessandria, Taliansko, Gestor: Prof. Actis Grande

máj 2008 - november 2008  certifikát za úspešné absolvovanie kurzov: Projektový manažment (v rozsahu 120 hod.) a Personálny manažment (v rozsahu 120 hod.) v rámci projektu „Rozšírenie vzdelávania doktorandov v zmysle kritérií systému kvality na Technickej univerzite v Košiciach SOP ĽZ 2005/NP1-050)“

jún 2008  členka vedeckej spoločnosti Croatian Metallurgical Society

február - marec 2008  certifikát - kurz talianskeho jazyka uskutočnený pod patronátom Talianskeho veľvyslanectva a l'Instituto Italiano di Cultura v Bratislave

október 2007  Budmerice - školenie v rámci projektu LPP Soft skills (schopností zvyšujúcich efektivitu a prezentáciu práce výskumníka)

marec 2001 - júl 2001  študijný pobyt v rámci projektu pre mobilitu študentov “ERASMUS“, Univerzita Ancona, Katedra mechaniky, Taliansko (Prof. Enrico Evangelista), kurz talianskeho jazyka, Centro Linguistico Ateneo Dorico, Univerzita Ancona

september 2000  certifikát - kurz anglického jazyka a internetu v rámci projektu TEMPUS, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

 

 

Ocenenia:

máj 2017 ďakovný list - za dlhoročnú prácu v odboroch, Herľany, SR. Osobne odovzdali predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

júl 2014  certifikát - za najviac citovaný článok v časopise Acta Metallurgica Slovaca v spolupráci s databázou SCOPUS, Tále, SR. Osobne odovzdal  prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. - prorektor pre vedu a výskum na TUKE.

január 2009  3. miesto v celoslovenskej súťaži Hlava roka 2008 - Cena za najlepšiu prácu začínajúcemu vedcovi alebo doktorandovi: za projekt „Posúdenie tvárniteľnosti vybraných kovových materiálov“.

máj 2008 - november 2008  1. cena za projekt s názvom „Výskum a vývoj nanotechnológií pomocou intenzívnych plastických deformácií“ v hodnotení projektov v súťaži RVEDOK, konanej pod záštitou Európskeho sociálneho fondu.

jún 2008  medaila „Artis studium praemiat“ udelená dekanom Hutníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach za úspešné ukončenie III. stupňa VŠ vzdelávania.

september 1999  2. miesto „ŠVOČ“ - študentská vedecká odborná činnosť.

 

 Vedecko-výskumná činnosť:

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity za celé obdobie pôsobenia na HF-TU v Košiciach:

http://www.researcherid.com/rid/F-2564-2010

http://orcid.org/0000-0002-3462-3148

 

Monografie: 1

Kapitola v monografii: 3

Učebnice a skriptá: 2

Pôvodné vedecké publikácie spolu: 108/47CC

• v zahraničných časopisoch: 62/45 CC

• v domácich časopisoch: 24/2 CC

• zahraničné konferencie: 12

• domáce konferencie: 10

 

Citácie spolu: 185 SCI

h-index: 14 

 

Oblasti vedeckého pôsobenia: 

• Ovládanie mikrogeometrie karosárskych pozinkovaných plechov

• Tvárniteľnosť kovových materiálov so vzťahom k štruktúre

• Kvantifikácia aktivačnej energie

• Výskum ultrajemných štruktúr pomocou plastických deformácií

• Identifikácia typických mikroštruktúrnych charakteristík PM materiálov

• Štruktúrne analýzy na nanoúrovni získanej pomocou IPD procesov

• Hodnotenie pórovitosti pomocou mikroštruktúrnych parametrov

• Posúdenie kritických miest prípravy progresívnych magnetických materiálov pomocou fraktografickej analýzy

 

Členstvo v rôznych organizáciách:

• Člen vedeckého a organizačného výboru medzinárodnej konferencie: „12th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials“, Slovensko, 2017.

• Zástupca zamestnancov pre BOZP na OPDaSP ÚMat HF TUKE.

• Člen ústavnej rady ÚMat HF TUKE v období 1.2.2016-18.9.2016.

• Člen Košického baníckeho a hutníckeho cechu.

• Člen komisie pre Bc. štátne záverečné skúšky na HF TUKE v študijnom odbore „MATERIÁLY“ v študijnom programe „MATERIÁLY“ na akademický rok 2015/2016-2017/2018.

• Člen komisie pre Ing. štátne záverečné skúšky na HF TUKE v študijnom odbore „MATERIÁLY“ v študijnom programe „TVÁRNENIE MATERIÁLOV“ na akademický rok 2015/2016-2017/2018.

• Spolugarant v študijnom odbore „MATERIÁLY“ v študijnom programe „PLASTICKÉ DEFORMÁCIE“.

• Člen komisie pre Ing. štátne záverečné skúšky na  HF TUKE v študijnom odbore „MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO“ v študijnom programe „HUTNÍCKE TVÁRNENIE KOVOV“ na akademický rok 2008/2009.

• Člen komisie pre Ing. štátne záverečné skúšky na  HF TUKE v študijnom odbore „MATERIÁLY“ v študijnom programe „TVÁRNENIE KOVOV“ na akademické roky 2008/2009 - 2011/2012, 2012/2013 - 2014/2015.

• Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie: „Engineering, Computer Science and Education Conference“, Poľsko od roku 2014.

• Člen vedeckého a organizačného výboru medzinárodnej konferencie: „Colloquium of Metallurgy and Metallurgical Engineering“, Slovensko, 2013.

• Člen vedeckého a organizačného výboru medzinárodnej konferencie: „Ther Tech Form“, Slovensko, 2010.

• Člen AS HF TUKE od roku 2010.

• Predseda športovej komisie RADY ZO OZ PŠaV TUKE od roku 2010. Organizácia rôznych športových akcií napr. BOWLING TUKE TOUR, BOWLING UNI TOUR, Memoriál Jána Gála v stolnom tenise a pod.

 

Profesijné spoločnosti:

• Členka vedeckej spoločnosti Croatian Metallurgical Society - Chorvátsko.

 

Redakčná rada:

• Člen Editorial Board ISRN Mechanical Engineering, ISSN 2090-5130 (SCOPUS) od roku 2013 - do roku 2015.

• Člen Editorial Board Acta Metallurgica Slovaca, ISSN 1335-1532 (SCOPUS) od roku 2012.

• Člen Editorial Board Acta Metallurgica Slovaca – Conference, ISSN 1338-1660 do roku 2013.

 

Posudzovateľ:

Current Contents Connect:

• Journal of Alloys and Compounds, ISSN 0925-8388, IF2014: 2.999, Q1 Metallurgy & Metallurgical Engineering, 4 / 74,      SJR2014: 1.091, Q1 Metals and Alloys, 14 / 125

• Journal of Materials Processing Technology,  ISSN 0924-0136, IF2014: 2.236, Q2 Materials Science, Multidisciplinary,      72 / 259, SJR2014: 2.155,  Q1 Metals and Alloys, 5 / 125

• Journal of Physics and Chemistry of Solids, ISSN 0022-3697, IF2014: 1.853, Q2 Chemistry, Multidisciplinary, 64 / 157,   SJR2014: 0.632, Q2 Materials Science (miscellaneous), 137 / 425

• Materials & design, ISSN 0261-3069, IF2014: 3.501, Q1 Materials Science, Multidisciplinary, 43 / 259, SJR2014: 2.335,   Q1 Materials Science (miscellaneous), 26 / 425

• Materials Characterization, ISSN 1044-5803, IF2014: 1.845, Q1 Materials Science, Characterization & Testing, 4 / 33,      SJR2014: 1.337, Q1 Materials Science (miscellaneous), 54 / 425

• Materials Science and Engineering B, ISSN 0921-5107, IF2014: 2.169, Q2 Materials Science, Multidisciplinary, 76 /         259, SJR2014: 0.762, Q2 Materials Science (miscellaneous), 110 / 425

Thomson Reuters Masters Journal List: 

• Materials and Manufacturing Processes, ISSN 1042-6914, IF2014: 1.629, Q2 Materials Science, Multidisciplinary, 122 /   259, SJR2014: 0.965, Q1 Materials Science (miscellaneous), 83 / 425

SCOPUS:

• Acta Metallurgica Slovaca, ISSN 1335-1532, SJR2014: 0.502, Q2 Metals and Alloys, 39 / 125

• ISRN Mechanical Engineering, ISSN 2090-5130

Neindexované:

• Hutnícke listy, ISSN 0018-8069

• Materials Engineering-Materiálové inžinierstvo, ISSN 1335-0803

• Acta Metallurgica Slovaca-Conference, ISSN 1338-1660

Diplomové a bakalárske práce

 

Projekty (zodpovedný riešiteľ projektov a zástupca vedúceho projektu):

 

1. Projekt: Posúdenie tvárniteľnosti novo vyvýjaných kompozitných materiálov pripravených na báze práškovej metalurgie 

• číslo kontraktu: VEGA č.: 1/0732/16

• roky riešenia: 2016-2019

• vedúci projektu: doc. Ing. Robert Bidulský, PhD. 

• zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

 

2. Projekt: Vplyv plastických deformácií v cryogénnych podmienkach na štruktúru a vlastnosti kovových materiálov 

• číslo kontraktu: VEGA č.: 1/0325/14

• roky riešenia: 2014-2017

• vedúci projektu: prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.

• zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

 

3. Projekt: Vplyv intenzívnych plastických deformácií na mikroštruktúrne charakteristiky a mechanické vlastnosti vysokopevných hliníkových zliatin pripravených na báze práškovej metalurgie

• číslo kontraktu: VEGA č. 1/0385/11

• roky riešenia: 2011-2013

• vedúci projektu: doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

• zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Martin Vlado, CSc.

 

4. Projekt: Formovanie a degradácia nanorozmerných štruktúr

• číslo kontraktu: VEGA č. 1/0359/11

• roky riešenia: 2011-2013

• vedúci projektu: prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.

• zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

• zástupca vedúceho projektu: prof. Ing. Michal Besterci, DrSc.

 

5. Projekt: Mechanické a mikroštruktúrne charakteristiky ultrajemných zliatin ľahkých kovov 

• APVV: Slovensko- poľská medzinárodná vedecko-technická spolupráca

• roky riešenia: 2010-2011

• zodpovedný riešiteľ - SR: doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

• zodpovedný riešiteľ - PL: prof. Jan Dutkiewicz

 

6. SOCRATES Programme: Higher Education (ERASMUS)

• Institution: Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria  

    Chimica, Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, Italy, ID code: I TORINO 02

• roky riešenia: 2010/2011-2013/2014

• garantujúca osoba - SR: doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

• garantujúca osoba - IT: Prof. Marco Actis Grande

 

7. Projekt: Memorandum of Understanding for the collaboration on research of plastic deformation processes and powder metallurgy area

• Centro Gestione Sede di Alessandria - Politecnico di Torino (CESAL), Viale Teresa Michel, 

   5 - 15100 Alessandria, Italy

• kompetentná osoba - SR: doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

• kompetentná osoba - IT: Prof. Marco Actis Grande

• roky riešenia: 2010-2013

 

Najdôležitejšie vedecké výstupy:

• Vyzvaná prednáška na svetovom kongrese progresívnych materiálov ISAMR 2016, Sun Moon Lake, Taiwan, 2016: J. Bidulska, R. Bidulsky, T. Kvackaj, M. Actis Grande: Different formation routes of pore structure in aluminium PM Alloy processed by various processing routes.

• Vyzvaná prednáška na svetovom kongrese progresívnych materiálov THERMEC 2013, Las Vegas, USA, 2013: J. Bidulska, R. Bidulsky, M. Actis Grande: Microstructure, fracture and mechanical properties of ECAPed Aluminum P/M Alloy with respect to the porosity. Materials Science Forum, Vols. 783-786, 2014, p. 108-113, ISSN 0255-5476.

• Chairman na svetovom kongrese tvárnenia kovov, Metal Forming 2013, Krakow, Poľsko.

• Prednáška uskutočnená počas svetovej konferencie NanoSPD5, Nanjing, Čína, 2011: J. Bidulská, T. Kvačkaj, R. Kočiško, R. Bidulský, M. Actis Grande: Effect of ECAP on the Dimensional and Morphological Characteristics of High Performance Aluminium PM Alloy. Materials Science Forum, Vols. 667-669, 2011, p. 535-540, ISSN 0255-5476.

• Projekt VEGA č. 1/0385/11: Vplyv IPD na mikroštruktúrne charakteristiky a mechanické vlastnosti vysokopevných Al zliatin pripravených na báze PM, roky riešenia: 2011-2013. Úspešné ukončenie riešenia projektu a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. Komisiou č. 7 zaradený do kategórie „splnil vynikajúco“ a naviac, jeho anotácia bude uverejnená vo Výročnej správe agentúry VEGA dostupnej pre verejnosť.

• APVV SK-PL-0011-09: Mechanické a mikroštruktúrne charakteristiky ultrajemných zliatin ľahkých kovov, roky riešenia: 2010-2011. Hodnotenie MVTS (Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu): „vynikajúca úroveň“.

 

AMS

 

 

 

 

 

 

SCImago Journal & Country RankPočet stiahnutí: 193121

INTECHMostly Cloudy

-2°C

Košice

Mostly Cloudy

Humidity: 69%

Wind: 22.53 km/h

  • 03 Jan 2019

    Mostly Cloudy 0°C -3°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy -1°C -5°C

513104
Your IP: 44.222.64.76
2024-06-22 17:01

Kontakt

Vysokoškolská4 , 04200 košice, Slovenská republika

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel: +421 55 602 4123

 

Go to top